Dr. Baddaky Omega-3

Dr. Baddaky Omega-3 er en kvalitetsfiskeolje fremstilt fra dypvannsfisk. Vi har produsert den siden 1995. Etter 20 år med navn Dr. Baddakys Fiskeolje har den i 2015 byttet navn og etikett til Dr. Baddaky Omega-3. Det er akkurat samme gode oljen som tidligere! Fisken fanges i Stillehavet utenfor kysten til Sør-Amerika fordi kvaliteten på denne fisken er best. Videre produksjon med rensing skjer i Norge hvor fiskeoljen molekulærdistilleres (ultra raffineres) og tappes på mørke glassflasker eller kapsler under farmasøytisk kontroll for å garantere ytterste kvalitet av omega-3 fettsyrene. Dr.Baddaky Omega-3 er kun tilsatt alfa-tokoferol (E-vitamin) som sammen med den lufttette og mørke forpakningen beskytter omega-3 fettsyrene mot harskning.

Fiskeolje fremstilles av fiskefettet og ikke lever. Den inneholder derfor lite vitamin A og D, og det er ingen fare for overdosering av disse to vitaminene ved bruk av Dr. Baddaky Omega-3.

Hvorfor Omega-3 fettsyrer?
Det finnes to grupper livsviktige fettsyrer, omega-3 og omega-6 fettsyrer. De fleste hunde- og kattefôr inneholder rikelig med omega-6 fettsyrer, men er fattige på omega-3 fettsyrer. Dr. Baddaky Omega-3 er rik på omega-3 fettsyrer.
Omega-3 fettsyrer er viktig for blodgjennomstrømningen og for kroppens immunforsvar. Av omega-3 fettsyrene lager kroppens celler vevshormoner eller signalstoffer med helt spesielle egenskaper. Disse vevshormonene kan bare lages av omega-3 fettsyrer, og omega-3 fettsyrer er essensielle fettsyrer d.v.s. de må tilføres kroppen via kosten, akkurat som vitaminer.
Viktige organer i kroppens forsvarsmekanismer er huden og mage-tarm kanalen. I alle disse organene har vevshormoner laget av omega-3 fettsyrer en veldig viktig funksjon.

Omega-3 fettsyrer er også viktige byggesteiner. Celler som har et særlig høyt innhold av omega-3 fettsyrer finner vi i hjernen, i øyets netthinne, i hanndyrenes kjønnsceller og i blodets forsvarsceller. Omega-3 fettsyrene finnes i høyere konsentrasjoner i fostrenes blod enn i mordyrets.
Omega-3 fettsyrer er livsnødvendige for både dyr og mennesker, men tilførselen av omega-3 fettsyrer er ofte for knapp. Det er videre vanskelig å blande fiskeolje inn i ferdigfôr (tørrfôr) fordi omega-3 fettsyrene har lett for å harskne under lagring. Dr.Baddakys Fiskeolje bør derfor brukes som daglig kosttilskudd.

Hvor får man kjøpt Dr. Baddaky Omega-3?
Dr. Baddaky Omega-3 er et kvalitetsprodukt som forhandles av de fleste veterinærer og zoobutikker i Norge. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne din nærmeste forhandler.

Hvor mye Dr. Baddaky Omega-3 skal dyret ha?
Under 5 kg: 1/2 teskje (1 ml) eller 1 kapsel annenhver dag
5 kg: 1 teskje (2 ml) eller  kapsler daglig
15 kg: 1 spiseskje (5ml) eller 3 kapsler daglig
30 kg: 2 spiseskjer (10 ml) eller 6 kapsler daglig
40 kg: 3 spiseskjer (15 ml) eller 8 kapsler daglig

Doseringen er hentet fra vitenskapelige artikler som har benyttet fiskeolje som støtteterapi ved hudlidelser hos hund.

Til hest anbefales 5-10ml per 100 kg kroppsvekt

Dr. Baddaky Omega-3 er godt for:
•Hud og pels
•Klør og hover
•Ledd
•Nyrer
•Immunsystem

Dr. Baddaky Omega-3 leveres på mørke glassflasker, 200ml, 500ml, 1000ml PET flaske og som kapsler à 1000 mg med 100 kapsler i boksen.

Hvor mye Omega-3 inneholder Dr. Baddaky Omega-3?
Dr. Baddaky Omega-3 inneholder 30% omega-3 fettsyrer, hvorav ca 18% er eicosapentaensyre (EPA) og ca 12% er docosahexaensyre (DHA).
1 ml Dr. Baddaky Omega-3 inneholder minst 300mg Omega-3 fettsyrer.
1 kapsel Dr. Baddaky Omega-3 inneholder minst 600mg Omega-3 fettsyrer.
Det kan også uttrykkes slik: den flytende oljen i flaskene inneholder total Omega-3 fettsyrer: 359 mg/g (derav EPA 165mg/g og DHA 106 mg/g). 1g fiskeolje tilsvarer ca 1ml olje. I kapslene er oljen dobbelt så konsentrert.

Litt mer om kvalitetskontroll av Dr. Baddaky Omega-3
Vår leverandør av fiskeolje er ISO 9001 sertifisert og godkjent av veterinære myndigheter. Det er full sporbarhet helt ned til fiskebåten som har fanget fisken. Når oljen ankommer Norge fra Sør-Amerika leveres den med helsesertifikat og den er i karantene inntil veterinærmyndighetene har godkjent oljen.
Det er mange kvalitetskrav som må overholdes, blant annet til oksidasjon, fettsyreprofil, innhold av frie fettsyrer etc (alt i følge Europeisk Farmakopø, et opplagsverk med kvalitetskrav til ulike legemidler, deriblant tran og omega-3 produkter.) I tillegg følges EU’s retningslinjer for innhold av miljøgifter. Fiskeoljen gjennomgår flere raffineringstrinn, og hver produksjon analyseres for de ulike miljøgifter for å sikre at verdiene er under myndighetskrav. Under raffineringen beskyttes oljen med nitrogen for å hindre oksygentilførsel. Det ferdige produkt tilsettes antioksidanter for å hindre oksidasjon (harskning). Et utdrag av analysesertifikatene finner du som vedlegg på denne siden.
Vår produsent er godkjent av både veterinære myndigheter (mattilsynet) for produksjon av olje, og er godkjent av legemiddelverket med hensyn til å produsere både råvare og ferdigvare til legemiddelindustrien (GMP produksjon).
Dette betyr at alle prosesser følger strenge kvalitetskrav og produktene er godkjent til humant konsum.
Vedlagt finnes gode studier som er gjort på omega-3 fettsyrer til hund og hest. Du kan også laste ned vår vedlagte korte power point presentasjon om Dr. Baddaky Omega-3.

 

Viktig forskning om innhold av Omega-3 fettsyrer i hundefôr:

Dr. Baddaky deltok på den årlige konferansen i European Society for Veterinary Comparative Nutrition i Zaragossa i september 2011. Her presenterte forskeren Rebecca Ricci en studie om innhold av fettsyrer i 46 tørrfôr til hund. Det viste seg at tørrfôret inneholdt mer enn nok omega-6 fettsyrer (fra kornolje, planteolje, fett fra dyr). De fleste tørrfôr inneholdt derimot kun halvparten av den anbefalte mengden av de viktige omega-3 fettsyrene EPA og DHA (fra fisk). På etiketten ble det ofte oppgitt større mengder EPA og DHA enn forskeren kunne finne.

Vår konklusjon: alle bør gi sine hunder et daglig tilskudd av Dr. Baddaky Omega-3, rik på fettsyrene EPA og DHA.

 

VedleggStørrelse
Omega-3_A4_no_2015.pdf808.93 KB
Omega-3_no_2015.pdf723.23 KB
Dr.Baddakys Fiskeolje_no.ppt1.02 MB
Osteoarthritis, Roush 2010.pdf492.27 KB
Carprofen, Fritsch 2010.pdf429.51 KB
Osteoarthritis 2, Roush 2010.pdf467.78 KB
Immune response horse, Hall 2004.pdf320.56 KB
Plasma fatty acids and leukotriene B in horse, Hall 2004.pdf306.82 KB
Erythrocyte membrane horse, Portier 2006.pdf383.87 KB
Analyseresultater Dr. Baddakys Fiskeolje.pdf29.18 KB
Schumann et al 2014 unsaturated fatty acids cad.pdf246.35 KB
omega hest no kopi.pdf7.1 MB
Studie om onychomadesis.pdf559.65 KB
Analyseresultater Dr. Baddakys Fiskeolje april 2015.pdf47.73 KB
Dr. Baddaky Omega-3 500ml
Dr. Baddaky Omega-3 500ml
Dr. Baddaky Omega-3 200ml
Dr. Baddaky Omega-3 200ml
Dr. Baddaky Omega-3 kapsler
Dr. Baddaky Omega-3 kapsler
Dr. Baddaky Omega-3 1000ml
Dr. Baddaky Omega-3 1000ml